Bedre børnefodbold

DBU's Holdninger og handlinger

DBU har i mange år arbejdet med konceptet ”holdninger og handlinger – en ny måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold efter. Læs mere her.

Søren Jørgensen har været med fra starten og har masser af positive erfaringer med konceptet, hvor nøgleordet er organisering.

Grundtanker i Bedre Børnefodbold

Hele konceptet i Bedre Børnefodbold bygger på, at udvikling skal ske for alle i et trygt og rart miljø. Da forældrene er en vigtig samarbejdspartner er det en god ide, at klubben har et sæt forældreregler samt at træning og kamp foregår efter principper i DBUs Aldersrelateret træning.

Træning

Træningen bør organiseres som stationstræning på tværs, fx i 4 miljøer - indslusning, leglignende, begynder og udvikling, som sikrer at alle børn træner det sammen inden for hver enkelt årgang. Dvs. at alle spillere i årgangen møder samme sted, træner med de samme trænere og deltager grundlæggende i de samme øvelser.

Banestørrelse og antal spillere tilpasses aldersudviklingen, så de yngste spiller 3:3 på små baner, hvorefter der sker en trinvis udvidelse af antallet af spillere samt størrelsen på spillearealet via 5:5, 7:7 osv. Dette sikrer markant flere boldberøringer for den enkelte spiller, flere spilaktioner og mål samt større overskuelighed. Ligeledes er vores 4 miljøer og de temaer, som trænes, nøje afstemt i en samlet pakke, som sætter fokus på udviklingen af den enkelte spiller.

Vi er naturligvis klar over, at spillerne ikke alle er på samme niveau, og vi arbejder derfor underliggende med et udgangspunkt for differentiering, hvor der fra U8 findes spillere på minimum A-B-C-niveau:

  • I øvelser, hvor vi arbejder med 1 spiller 1 bold, fangelege og lignende, hvor spillerne ikke er afhængige af hinanden, kan/skal alle være sammen på kryds og tværs. Dette har både et fodboldmæssigt og et socialt formål.
  • I spil, hvor spillerne er afhængige af hinanden, kan/skal der med fordel differentieres i A-B-C eller A/B-B/C-grupper til den enkelte træningsøvelse.

Kamp

Et andet grundlæggende træk i Bedre Børnefodbold er, at der i de yngste årgange gøres op med de traditionelle turneringsformer, så der i stedet arrangeres stævner med flere, kortere kampe, hvor der i højere grad er fokus på selve fodboldspillet frem for den enkelte kamps resultat.

Børn skal have lov til at vinde og tabe i fodbold på deres præmisser. Vi mener, at børns præmisser bl.a. er sjov, glæde, få spillere på hvert hold, små baner, mange mål, mange valgsituationer og udførelse af tekniske detaljer.

Hovedprincippet for kamp er ”Jævnbyrdighed, tryghed og udvikling!”. Princippet for differentiering er det samme som ved træning. Vi kan stille med A-B-C og A/B – B/C hold. Det vigtigste er, at vi ikke stiller med de samme hold hver gang, og at spillerne ikke altid spiller på samme niveau, men får lov at afprøve deres nærmeste udviklingszoner – både op og ned.

Forældreregler

Forældre er en meget vigtig del af børnefodbolden. Forældrenes opførsel, positiv som negativ, forplanter sig til børnenes oplevelse og succeskriterium for at deltage.

Vi er meget bevidste om, at vi kun kan udvikle, hvis vi har et positivt miljø, hvorfor vi ønsker positive forældre. Vi forventer derfor, at alle forældre følger DBU forældreregler og er med til at skabe et positivt og anerkendende miljø i dagligdagen ... til glæde for alle og ikke mindst de kære børn.

Links til DBU's forældreregler. Klik her.