trænerakademi

TRÆNERAKADEMI med særlig fokus på trænere af drenge- og pigespillere i alderen U8-U12. Sidste tilmeldingsfrist er 2. april 2017.

Trænerakademiet støtter børnetrænere med redskaber til at gøre den daglige træning endnu bedre. På den måde kan vi i fællesskab forhåbentligt gøre det mere interessant for flere børn at spille fodbold, så endnu flere begynder til fodbold og fastholdes i spillet.

Ligeledes skal Trænerakademiet skal være med til at rykke områdets børnetrænere, så de bedre bliver i stand til at flytte unge fodboldspillere til et højere niveau end det nuværende.

Kursusforløbet strækker sig over 6 måneder fordelt med 6 moduler samt supervision af den enkelte træner. Kurset henvender sig til unge og/eller nye trænere, som primært arbejder med U8-U12 spillere.

Der vil være faste instruktører fra Børneakademiet på modulerne, mens der i supervisionsmodulerne primært vil være kursisterne selv, der er aktive som vejledere, men hvor Børneakademiet også vil  medvirke.

Mål med uddannelsen:

Formålet med uddannelsen er, at give trænerne for de yngste spillere i området, mulighed for at få ny inspiration til gavn for klubben og ikke mindst spillerne, samt at give kursisterne nogle værktøjer til at arbejde videre med hjemme i klubberne.
Endvidere vil kursisterne blive opfordret til at køre projekter hjemme i egen klub, således at klubbens øvrige trænere ligeledes får udbytte af det, som kursisten lærer.

Kursusterminer:

Modul 1: 30. april 2017
Modul 2: 28. maj 2017
Modul 3: 18. juni 2017
Modul 4: 27. august 2017
Modul 5: 24. september 2017
Modul 6: 29. oktober

Herudover supervision i forbindelse med deltagelse i MSC Minifodboldskole, som afvikles søndag d. 8/10 fra 9 til 12.

I alt mere end 20 timers kursus fordelt over ovennævnte kursusdage.

Kursusmodulerne indeholder bl.a. fokus på:

Modulerne tager udgangspunkt i hvor de enkelte trænere er henne i deres udvikling, men fælles for alle modulerne er, at der tages fat i de mest relevante ting i forhold til aldersgruppen U8-U12. Nogle af disse bliver:

• Fodboldkoordination, motorisk og teknisk træning.
• Børn og unges fysiologiske og anatomiske udvikling og stadier.
• Opbygning af træningsprogram.
• Trænerværktøjskassen: let-middel-svær.
• Supervision af hinanden.
• Scoringstræning - hvordan scorer man mål og hvorfra.
• Træneren i kampen om point, herunder forholdet mellem vinderkultur og udviklingskultur.

For at erhverve sit kursusbevis skal man min. have deltaget i 5 af modulerne inkl. supervisionsmodulet.

Tilmelding til Trænerakademi 2017:

Kursusforløbet vil blive afholdt skiftevis i de lokale klubber, hvorfra kursisterne kommer. Det er derfor en betingelse for deltagelse, at kursisternes klubber er villige til at stille mødelokale til fri disposition (incl. projekter og lærred) samt sørger for træningsbane, omklædningsfaciliteter samt træningsmaterialer. Endvidere er det op til de skiftende værtsklubber, at stå for maden til kursisterne og instruktør. Udgiften hertil pålægges værtsklubben.

Rammerne for kurset skifter således fra gang til gang, men fælles er dog, at modulerne afholdes lokalt. Det skal pointeres, at det er vigtigt, at ansøgerne er i ok form, da man i de fleste tilfælde vil bruge kursisterne, som både trænere og medier.

Er du interesseret i at deltage på TRÆNERAKADEMIET, skal du udfylde og indsende elektronisk ansøgning ... klik her.

Sidste frist for tilmelding vil være 2. april 2017.

Pris for kurset er kr. 1.800, som dækkes undervisning og materialer. Såfremt man bliver optaget på kurset, fremsendes faktura, som skal være betalt inden kursets begyndelse. Kurset gennemføres med min. 15 deltagere og max. 30 deltagere.

Hent flyvers her ...